Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Zelený čtvrtek

Tradiční označení pro poslední čtvrtek před Velikonoční nedělí. V tento den se tradičně připomíná poslední večeře Ježíše se jeho učedníky.