Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Kontakt

Správa pojmů

Jaroslav F. Pechar

jaroslav.pechar@evangnet.cz

branik.evangnet.cz

Administrace webu:

Jakub Kadeřávek

info@wpjakub.cz

www.wpjakub.cz