Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

žalm

Jedna ze 150 básní ve Starém Zákoně, v knize Žalmů – jde o modlitby prosebné, děkovné, vyznání hříchů…