Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

zákristie, sakristie

Přilehlá místnost v kostele určená k uchovávání technických potřeb k bohoslužbám – talár, svícny… a určená k převlékání faráře. V evangelických kostelích není častá.