Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

YMCA / YWCA

YMCA – křesťanská organizace pro mládež původně určená jen pro muže. Dnes pro obě pohlaví.

YWCA – křesťanská organizace pro mládež určená jen pro ženy.