Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Vtělení

Latinsky incarnatio – vstup božské bytosti do světa v lidském těle. Základní křesťanské dogma vyjadřující, že Ježíš je Bůh, který přišel narozením panně Marii na tento svět jako člověk.