Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

vikariát

V ČCE roční „praxe“ absolventa bohoslovecké fakulty. Probíhá pod vedením nějakého faráře („mentor“). Po ní se vikář může, ale nemusí stát farářem.