Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

vigilie

Noční bohoslužba spojená s (neobvyklejším) bděním.