Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Velikonoční neděle / Neděle vzkříšení

První nedělě po prvním jarním úplňku, tedy pohyblivý svátek. Neděle, při které se slaví Ježíšovo vzkříšení. Největší křesťanský svátek.