Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Večeře Páně

evangelické označení pro „eucharistii“ – přijímání chleba a vína „těla“ a „krve“ Kristovy. Koná se s různou frekvencí – od 4x v roce (Velikonoce, Letnice, Díkůčinění, Vánoce) až po každonedělní vysluhování.