Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

vánoční hra

Divadelní představení, pásmo básniček či jiná forma dětské slavnosti formou veřejného vystoupení. Téma se nějakým způsobem dotýká vánočních událostí.