Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Synodál

Též „poslanec synodu“ – člověk zvolený (konventem) k tomu, aby jednal o záležitostech církve v jejím nejvyšším rozhodujícím oprgánu – synodu.