Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

svatý

„Patřící Bohu“, „oddělený pro Boha“. V běžném použítí často nesprávně používáno jako „dokonalý“.