Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

stůl Páně

Stůl, za kterým stojí během bohoslužeb farář. V evangelickém kostele často spojen s kazatelnou.