Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

staršovstvo

Skupina 6-20 zvolených členů sboru, kteří během svého volebního období (6 let) rozhodují o životě sboru.