Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

spolčo

Katolické označení pro pravidelná setkávání mládeže.