Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

spiritismus

Směr zaobírající se vyvoláváním zemřelých a komunikací s nimi.