Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

SPEK

Spolek evangelických kazatelů. „Odborová“ organizace pro faráře. Členství není povinné.