Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

služby Boží

Jiné označení pro bohoslužby. V evangelické církvi většinou užívána forma v množné čísle.