Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

skupinka

V letničním prostředí (v ČCE se praktikuje spíše výjimečně) označení pro pravidelná modlitební setkání v domácnostech.