Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Seniorát

Administrativní jednotka evangelické církve (celkem 14). Zhruba se překrývá s krajem. Výjimkou je „ochranovský seniorát“ – společenství sborů vyloučených z Jednoty  Bratrské, které se staly součástí ČCE.