Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

sborový dopis

Tiskovina, která se v některých sborech vytváří o Vánocích, Velikonocích i jindy. Obsahuje aktuality ze života sboru. Tvoří také pojítko s členy sboru, kteří se sborového života příliš neúčastní.