Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

sborová zásilka

Dříve papírová, v současnoti téměř výhradně elektronická. Soubor materiálů zasílaných jednotlivým sborům cca jednou za měsíc – pozvánky na akce, informace o sbírkách, inzeráty…