Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

sborová sestra

Většinou doborvolník (ale může jít i o placenou funkci) určený k administrativní či pastorační (návštěvy nemocných) práci ve sboru.