Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

sbírka

Část bohoslužeb, při které se vybírají peníze. Často po skončení bohoslužeb při vycházení, ale někdy i v jiné části, kdy kostel obcházejí lidé s pokladničkou, nebo se košíček posílá mezi lidmi.