Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

sbírka kázání

Publikace vydávaná jednu za 1/4 roku. Obsahuje nejen kázání, ale i modlitby a doporučené písně. Slouží v místech, kde není farář pro tzv. „čtené bohoslužby“, které z této sbírky může mít jakýkoliv laik.