Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

samaritán

1. příslušník starověkého náboženství, které přetrvalo dodnes (cca 800 lidí)

2. přeneseně podle podobenství člověk milosrdný, pomáhající druhým.