Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

repartice

Označení pro finanční obnos, který každý sbor odevzdává na úhradu výdajů spojených s fungováním seniorátu a celé církve. Jejich výše se odozuje od velikosti a síly sboru.