Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

proměňování

V katolické církvi okamžik, kdy kněz říká slovo „toto je moje tělo“ a „toto je má krev“. V evangelické církvi se nepoužívá.