Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

přestupové hnutí

Označení pro fakt, že po 1. světové válce cca 1 milion lidí vystoupil z katolické církve. Řada z nich vstoupila do nově založené Československé církve a část i do Českobrarské církve evangelické. Některé sbory pak byly tvořeny téměř výhradně těmito lidmi, kteří měli jen minimální povědomí o evangelické identitě.