Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

preludium a postludium

Předehra a dohra. To, co varhanník hraje před („pre“) a po (post“) písni, ale lidé ještě (nebo už) nezpívají.