Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

předsvatební příprava

Označení pro setkání (jednorázové či série), kterými musí snoubenci projít před samotným svatebním obřadem. Náplň těchto setkání je zcela v pravomoci faráře.

Pro platnost sňatku není nezbytně nutná.