Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

předkřestní příprava

Označení pro setkání (jednorázové či série), kterými musí projít žadatel o křest. Náplň těchto setkání je zcela v pravomoci faráře.

Pro platnost křtu není nezbytně nutná.