Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

přátelé sboru

Tradiční označení pro nečleny sboru, kteří ale mají živý vztah k jeho aktivitám – účastní se jich, podporují je, pomáhají je organizovat. Často nebývají ani členy nějaké církve.