Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Povstaňme k modlitbě.

Výzva během bohoslužeb. Modlitba je rozhovor s Bohem – při rozhovoru s tak váženou osobou je slušné stát jako projev úcty k tomu, ke komu mluvím.