Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

potulný kazatel

Označení pro Petra Brodského, kazatele pečujícího o česky mluvící sbory v zahraničí (Polsko, Ukrajina…)