Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

postila

Tradiční označení pro soubor kázání na celý rok.

(z latinského „post illa verba“, tedy „po těchto slovech“, tj. výklad následující po čtení Bible)