Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

poslání (biblické čtení)

Čtení z Bible na samém konci bohoslužeb. Mělo by nějakým způsobem navazovat na kázání. Lidé jsou s ním „posláni“ domů.