Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

podobojí

Pojem stahující vazbu „pod obojí způsobou“ (překlad latinského sub utraque specie), tedy fakt, že při slavení večeře Páně všichni účastníci přijímají nejen chléb, ale i víno. Může označovat jak způsob přijímání, tak komunitu (církev pod obojí = utrakvisté v době Jiříka z Poděbrad).