Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

písmákův deník

Publikace vyházejíci pod návem „Na každý den“.  Obsahuje biblické čtení a k němu krátkou úvahu, případně i doporučené písně. Je určen k osobnímu čtení, či pobožnostem konaným soukromně v rodinnách. Vychází jednou ročně.