Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

personální fond

Účet, na který se střádají peníze pro dobu odluky církve od státu. Částečně se z něj již nyní dorovnávají platy farářů. Každý sbor je povinnen do něj ročně odevzdat cca 90 tisíc Kč.