Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Pechar

*1972; farář Českobratrské církve evangelické v Praze – Braníku.