Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

paškál

V evangelické církvi používán spíše výjimečně. Velká svíčka (často více, než 1 metr) hořící po celé bohoslužby.