Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

oroduj

Staročeské slovo znamenající „pros“, či „přimlouvej se“. Část modliteb především v katolickém prostředí (ke svatým).