Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

ordinace

Obdoba katolického „svěcení“ – jednorázová událost, po které může být člověk volen za faráře. Někdy se týká i nefarářů – pak je výsledkem „ordinovaný presbyter“, v nové terminologii „výpomocný kazatel“ – může kázat, křtít, vysluhovat večeři Páně, ale nemá právní zodpovědnost za sbor.