Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

oltář

Místo, kde se přináší oběť. V evangelickém prostředí téměř vymizel (často nahrazen křížem), nebo slouží jen jako estetický doplněk za zády faráře.