Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

ohlášky

Část bohoslužeb, při kterých farář, nebo jiný účastník bohoslužeb sděluje technické informace – účel, na který se vybírají peníze, termín a kazatel příštích bohoslužeb, pravidelné i mimořádné akce v následujících dnech, narozeniny členů sboru…