Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Trojice (Nejsvětější Trojice)

Označení pro křesťanského Boha. Nebiblický pojem označující filosofický konstrukt, který se snaží postihnout vztahy mezi „Otcem“, „Synem“ a „Duchem svatým“, tedy popsat, jak to, že když je jen jeden Bůh, tak zároveň byl Bohem Ježíš, zde na zemi i jeho nebeský Otec a Bohem je Duch, kterého seslal učedníkům.