Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Něcista

Pojem zaváděný katolickým knězem Tomášem Halíkem. Označuje typ zbožnosti spjený s vírou „v něco nad námi“, „ono něco je“, „je něco mezi nebem a zemí“… S takovým postojem si dotyčný nechává otevřený prostor nebrat předmět své víry vážně, nepřijmout žádné nároky, které by na něj víra mohla klást.