Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Mocný Bože při Kristovu

Evangelická píseň (v Evangelickém zpěvníku <EZ> číslo 419) začínající slovy: Mocný Bože, při Kristovu, zachovej nás spásy slovu.